[back to startpage]


Bartkiewicz, unknown

o-o Janina Bartkiewicz Deutschmann née HryniewiczCreated with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).