[back to startpage]


Bochotnicka (COA Dębno), Anna *

b: 1460
d: 1513


o-o Kościelecki (COA Ogończyk / Cauda), Mikołaj *

Full name: Anna Bochotnicka from Oleśnica (COA Dębno).

Source: (1) Potomkowie Sejmu Wielkiego (The Great Sejm descendants) / wielcy.pl

Father:Jan * Oleśnicki (COA Dębno)

Children:Katarzyna * Walewska née Kościelecka (COA Ogończyk / Cauda)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).