[back to startpage]


Kowalewska née Kawczyńska, Marianna

o-o Kowalewski, Michał

Children:Domicella Gniewkowska née Kowalewska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).