[back to startpage]


Korbińska née Amanowicz, Marcjanna

o-o Korbiński, Stanisław

Children:Teofila Malik née Korbińska


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).