[back to startpage]


Bąk (COA Zadora), Przedbor *

castellan / kasztelan of Dobrzyń, Cracow & Lelów, great marshal / marszałek of Polish Kingdom, member of Parlament, lord high steward / podstoli of Cracow
b: 1327
d: 1387 or 1388


o-o ...

Full name: Przedbor Bąk from Brzezie (COA Zadora).

Source: (1) Potomkowie Sejmu Wielkiego (The Great Sejm descendants) / wielcy.pl

Children:Zbigniew * Lanckoroński (COA Zadora)


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).