[back to startpage]


Lipińska née Szynkowska, Lucyna

o-o Wiktor Wacław Lipiński

Father:Antoni Paweł Szynkowski

Mother:Stanisława Szynkowska née Brykman

Siblings:Janusz Karol Szynkowski

Janina Kostrzewa née Szynkowska

Children:Sylwester Lipiński

A Z

S L


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).