[back to startpage]


Wypijewska née Sołtysiak, Małgorzata

oo Józef Wypijewski / Wypij


Source: (1) Nancy's notes (2) Marriages index / geneteka.genealodzy.pl

Children:Józef Wypijewski


Created with the program AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).